Neem deel aan Vief-Digitus

Computers en andere digitale technologieën zouden ons leven eigenlijk gemakkelijker maken. Tegelijkertijd leidt dit er regelmatig ook toe dat gemakkelijke activiteiten opeens een stuk ingewikkelder worden. Om na te gaan hoe digitalisering ons leven vergemakkelijkt en bij welke activiteiten het juist eerder een last is, organiseert de Vrije Universiteit Brussel in samenwerking met Vief momenteel de Vief-DIGITUS-studie, een digitale tijdsbestedingsstudie over sterke digitalisering en technologisering van het dagelijkse leven van 60-plussers. De studie vindt volledig online plaats.

Registreer u hier met uw e-mailadres en druk vervolgens op de knop “register”. Uw e-mailadres wordt enkel gebruikt om u te contacteren voor het onderzoek en wordt na afloop van het onderzoek verwijderd. Door u te registreren verklaart u te hebben kennisgenomen van en akkoord te gaan met de privacyverklaring. Hier kan u de privacyverklaring als PDF downloaden.

Misschien heeft u ook al gemerkt dat er tegenwoordig steeds meer technologie, digitale toestellen en internet gebruikt worden tijdens dagelijkse activiteiten. Banken verwachten van hun klanten dat ze online bankieren, de overheid verlangt meer en meer online burgerzaken en mogelijk ervaart u ook, bijvoorbeeld via kleinkinderen, een sterke verschuiving naar videogesprekken en chatten via smartphones. Hoewel het internet ongetwijfeld voordelen biedt, wordt regelmatig ook opgemerkt dat deze voordelen niet voor iedereen toegankelijk zijn. Soms lijkt het dat men ervan uitgaat dat iedereen al digitale vaardigheden heeft of dit snel even kan aanleren. Een substantiële groep ervaart echter problemen doordat zij niet volledig op de hoogte zijn van deze nieuwste ontwikkelingen of niet helemaal kunnen volgen. Dit kan mogelijk leiden tot digitale uitsluiting van ouderen.

Om dit in kaart te brengen organiseert de Vrije Universiteit Brussel in samenwerking met Vief een bevraging naar uw tijdsbesteding en in welke mate deze tijdsbesteding via digitale technologie of online plaatsvindt. Hoe ziet een gewone dag eruit bij u? Welke activiteiten daarvan gebeuren met een digitaal toestel (computer, tablet, smartphone, …)? Voor welke activiteiten kwam er internet aan te pas? En voor welke activiteiten net niet?

Dit DIGITUS-onderzoek wordt georganiseerd in samenwerking met Vief in het kader van het Digital Ageing-project, een overkoepelende project dat gefinancierd wordt door het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek – Vlaanderen. Digital Ageing betreft een samenwerking tussen de Vrije Universiteit Brussel, de Universiteit Antwerpen en verschillende ouderenorganisaties om meer inzichten te verwerven in hoe ouderen omgaan met digitalisering. Graag willen wij uw hulp om van dit onderzoeksproject DIGITUS een succes te maken.

Dit onderzoek richt zich op alle Vief-leden van 60 jaar of ouder. U kunt vrijwillig deelnemen. Bekijk hiervoor het volgende punt “Hoe kan ik deelnemen?” Neem voldoende tijd om te beslissen of u al dan niet wilt deelnemen. In geval van vragen kunt u contact opnemen met de onderzoekers. U vindt onze contactgegevens lager op deze pagina, onder de kop “Toch nog vragen? Neem dan contact met ons op”. U kunt uw deelname op elk moment stopzetten en u hoeft hiervoor geen reden op te geven. Hieronder kunt u meer informatie terugvinden over de studie.

Om deel te nemen aan het onderzoek, registreert u zich met uw e-mailadres in het veld hierboven op deze pagina in het vakje “e-mailadres” (daarna op “registreren” klikken). Na registratie kunt u starten met de voorvragenlijst. De vragenlijst wordt afgenomen via het MOTUS-onderzoeksplatform van de Vrije Universiteit Brussel. Na afronden van de voorvragenlijst wordt u gevraagd om gedurende een dag een dagboekje bij te houden. Hiervoor ontvangt u een e-mail met uw inloggegevens.

Indien u zich registreert bevestigt u dat u weet waarover het onderzoek gaat en wat uw rechten zijn als deelnemer (zie ook Privacy en Vertrouwelijkheid in het informatieformulier en de privacyverklaring). Na registratie wordt u doorgeleid naar de vragenlijst waar u eerst enkele vragen beantwoordt over uzelf, uw leefsituatie, en uw online tijdsbesteding en de beleving ervan. De vragenlijst invullen duurt ongeveer 15 minuten. Aangezien niet iedereen alle vragen moet beantwoorden, en sommige personen grondiger bij vragen blijven stilstaan, kan het voorkomen dat u er iets langer of minder lang over doet.

Na het invullen van de vragenlijst zullen wij u eveneens vragen om gedurende een dag een dagboekje bij te houden. Ook dit dagboekje invullen vindt plaats op het online onderzoeksplatform MOTUS. U wordt gevraagd welke activiteiten u deed gedurende deze dag en bij meerdere activiteiten zal ook gevraagd worden aan te geven of u gebruikmaakte van het internet of andere digitale toepassingen. Het invullen van het dagboekje duurt, afhankelijk van hoe druk uw dag was, ongeveer 20 à 30 minuten.

Wij verzekeren u dat uw deelname aan dit onderzoek vertrouwelijk en anoniem behandeld zal worden én met de nodige voorzorgen omtrent dataveiligheid. Zie ook het informatieformulier en de privacyverklaring. Uw antwoorden worden steeds verwerkt zonder vermelding van uw naam en worden nooit gedeeld met andere instanties. Het enige dat we voor korte tijd nodig hebben, is een werkend e-mailadres voor de online deelname aan het onderzoek. Dit e-mailadres wordt verwijderd uit onze bestanden zodra de dataverzameling voltooid is. Zo blijft enkel anonieme data over om wetenschappelijk onderzoek op uit te voeren. Dit onderzoek werd goedgekeurd door de Ethische Commissie van de Vrije Universiteit Brussel onder nummer ECHW_247-Extension3. 

Ja. De vragenlijst en het dagboekje dat u online invult, worden anoniem verwerkt. De Vrije Universiteit Brussel garandeert dat resultaten van het onderzoek alleen in tabellen zullen verwerkt en gerapporteerd worden, waarbij niemand uw persoonlijke antwoorden kan achterhalen.

Neen. Uw medewerking is vrijwillig. U bent niet verplicht deel te nemen en niet deelnemen zal geen gevolgen hebben voor u. Neem voldoende tijd om te beslissen of u al dan niet wilt deelnemen. U hoeft ook niet op alle vragen te antwoorden. Als er vragen zijn waarop u liever niet antwoordt dan kunt u deze overslaan.

Toch benadrukken we graag toch nog eens dat uw deelname aan dit onderzoek voor ons en de Vlaamse ouderenorganisaties erg belangrijk is. Enkel als er voldoende mensen meewerken, zullen de resultaten van het onderzoek voldoende valide zijn.

De onderzoekers van Digital Ageing van de Vrije Universiteit Brussel verwerken de geanonimiseerde gegevens van de vragenlijst en de dagboekjes voor wetenschappelijk onderzoek en een rapport met de bevindingen voor Vief. Zodra wij de resultaten kunnen delen, zal u deze kunnen vinden op de website van Digital Ageing, alsook via de kanalen van Vief.

Heeft u toch nog vragen voor u wenst deel te nemen? Dan zijn we zowel telefonisch als via e-mail bereikbaar.

e-mail:               digitus@vub.be

telefoon:          02/614 83 21 (bereikbaar van maandag tot vrijdag van 9:00 tot 17:00)